BTCS beschikt over haar eigen airco gekoeld Trainings Centre. De groepsgrootte ligt doorgaans tussen de twaalf en twintig deelnemers. Onze docenten en trainers zijn ervaren professionals. Bij onze opleidingen staat het leren van en met anderen centraal. U ontmoet deelnemers uit allerlei organisaties. Goed voor uw netwerk dus.

Onze opleidingen zijn intensieve, actuele en praktijkgerichte trajecten die bestaan uit verschillende modules. Met onze trainingen ontwikkelt u specifieke gedragsvaardigheden die u verder helpen in uw vak en in uw dagelijkse werkzaamheden. Kort, krachtig en resultaatgericht.

Afronding van uw opleiding

Na afloop van een opleidingsmodule wordt u doorgaans getoetst. In een eindopdracht (businesscase) vragen we u het geleerde toe te passen in de praktijk. Per werkterrein is een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld.

BTCS is studeren met service

Bij BTCS is een persoonlijk en vrijblijvend studieadvies gratis voorafgaand aan een opleiding of training.

Bent u op zoek naar een opleiding die bij u past? Onze adviseurs kennen onze programma’s en adviseren u persoonlijk op basis van uw ambities, vooropleidingen en werkervaring.

Onze werkwijze: vriendelijk en professioneel

  • U krijgt voorafgaand aan de opleiding eerst een intakegesprek waarbij u het lesmateriaal kunt inzien en vragen kunt stellen aan de studieadviseur. De adviseur kijkt tijdens dit gesprek of u qua vooropleiding en studiemotivatie aan de opleiding kunt deelnemen. Dit gesprek is om uw slagingskans tijdens de opleiding te vergroten.
  • Na betaling van de opleiding ontvangt u het lesmateriaal (nieuwe boeken). Voorafgaand aan de lessen bestudeert u thuis zelf de theorie.
  • Tijdens de avonden krijgt u les op een praktische en interactieve wijze. U maakt bijvoorbeeld in groepjes opdrachten, oefent en werkt aan cases die het werk van de secretaresse (bijvoorbeeld) nabootsen. Er zijn ook leerdiscussies en er is gelegenheid om vragen te stellen.
  • Aan het einde van iedere les vult u een logboekkader in waarin u beschrijft wat u die avond hebt geleerd en waar u het geleerde kunt gebruiken. De trainer evalueert kort met de groep de les.

Een opleiding van BTCS biedt rendement. U werkt aan de hand van theorie en past geleerde technieken toe in uw eigen werkpraktijk. Daardoor blijven de zaken ‘beter hangen’.

Lesmateriaal U krijgt een compleet lespakket. Dus meteen alles in huis om aan uw succes te werken. Alle leerstof is daarin opgenomen. U kunt dus meteen aan de slag. U hoeft geen extra boeken aan te schaffen.

Examengarantie

Wanneer u na het volgen van de opleiding het betreffende (deel)examen niet met succes heeft afgerond, dan kunt voor 50% van het normale cursusgeld de volledige (deel)opleiding nogmaals volgen. Hierbij stelt BTCS echter wel als voorwaarde dat u minimaal 90% van de lessen heeft bijgewoond.

Diploma en exameneisen

Na inschrijving en bij ontvangst van het lesmateriaal krijgt u de algemene exameneisen.

Aan het einde van de opleiding wordt bepaald of u aan deze criteria heeft voldaan. Bent u voldoende aanwezig geweest, heeft u actief deelgenomen aan de lessen en heeft u de praktijkopdrachten met succes afgerond, dan ontvangt u het erkende diploma van BTCS of ISBW.

Met een BTCS-diploma heeft u een door het bedrijfsleven en de overheid (non-profit sector) erkend diploma in huis. Een onafhankelijk College van Toezicht toets onze examens.

Erkenning

Boshuizen Training & Consultancy Suriname (BTCS) en Business School Paramaribo NV (BSP) zijn officieel erkend door Minov/NOVA.

Bachelor-adv_14vk_color