Een zakelijke brief is altijd hét visitekaartje van de onderneming. Correcte communicatie geeft een goede uitstraling aan een bedrijf. In uw functie werkt u dagelijks met taal. Het schrijven van elke tekst, hoe kort, lang of informeel ook, kan moeilijk zijn. Het schrijven gaat niet altijd zo vlot en gemakkelijk als u wilt. Dat komt omdat u bij het correct Nederlands schrijven te maken hebt met verschillende lastige aspecten van de Nederlandse taal, zoals spelling, stijl, grammatica en schrijfvaardigheid. Gelukkig kan iedereen correct en in vlot Nederlands leren schrijven. Deze opleiding geeft u de handvatten en voorwaarden om professioneel en correct Nederlands te schrijven volgens de nieuwe spelling (augustus 2006) en succesvolle zakelijke brieven te schrijven. Tijdens deze opleiding haalt u kennis op over de taalkwesties waar u tijdens het schrijven tegenaan loopt. Na deze opleiding beschikt u over handige vuistregels om de lastige taalkwesties het hoofd te bieden. U wint tijd door met meer kennis en zelfvertrouwen een grammaticaal juiste tekst te schrijven omdat u de taalregels van het Nederlands correct weet toe te passen.

Jaarlijks volgen zo’n 250 mensen een opleiding bij Boshuizen Training & Consultancy Suriname. Deze cursisten zijn verzekerd van kwaliteit én flexibiliteit. Daarnaast profiteren ze van nog meer voordelen van studeren bij BTCS. Ontdek ze ook!

 

Kort overzicht

Niveau                              : mbo+ (middelbaarberoepsonderwijs, niveau NL)

Duur van de opleiding      : circa 4 maanden

Start van de opleiding      : Oktober 2016 bij voldoende inschrijvingen

Aantal bijeenkomsten      : 10 bijeenkomsten (inclusief examen)

Collegeavond en tijden    : woensdagavond van 18.00 – 21.00 uur

Locatie                           : Training Centre BTCS

Investering per deelnemer: € 910,- all in

Inschrijven : vóór 30 augustus 2016

Groepsgrootte                 : tussen 10 tot maximaal 20 deelnemers

Afronding met                 : diploma van Boshuizen Training & Consultancy Suriname. Erkend instituut door MINOV/NOVA en gecertificeerd door de IBCT (International Board of Certified Trainers) in Amerika en lid van de NVO

Tijdens de opleiding komen aan bod:

 • de zakelijke brief als een van de communicatiemiddelen;
 • verschillende soorten zakelijke brieven;
 • lay-out van een brief versus huisstijl;
 • tekstdoelen van de verschillende zakelijke brieven;
 • schrijfplan: inventariseren, structureren en lezersgericht formuleren;
 • schrijven: de juiste toon;
 • regels voor stijl, grammatica en spelling;
 • kennis van de spellingsregels;
 • je juiste schrijfwijze van meervoudsvormen en werkwoordsvormen;
 • wanneer u ‘als’ of ‘dan’ en ‘wat’ of ‘dat’ moet gebruiken.
 • kennis van de juiste regels rond zaken als zinsbouw, woordafbrekingen, leestekens en hoofdletters;
 • en nog veel meer …
Onze werkwijze: vriendelijk én professioneel

 • U krijgt voorafgaand aan de opleiding eerst een intakegesprek waarbij u het lesmateriaal kunt inzien en vragen kunt stellen aan de studieadviseur. De adviseur kijkt tijdens dit gesprek of u qua vooropleiding en studiemotivatie aan de opleiding kunt deelnemen. Dit gesprek is om uw slagingskans tijdens de opleiding te vergroten.
 • Na betaling van de opleiding ontvangt u het lesmateriaal (orginele boeken). Voorafgaand aan de lessen bestudeert u thuis zelf de theorie.
 • Tijdens de avonden krijgt u les op een praktische en interactieve wijze. U maakt bijvoorbeeld in groepjes opdrachten, oefent en werkt aan opdrachten. Er zijn ook leerdiscussies en er is gelegenheid om vragen te stellen.
 • Aan het eind van iedere les vult u een logboekkader in waarin u beschrijft wat u die avond hebt geleerd en waar u het kunt gebruiken. De trainer evalueert kort met de groep de les.
Examen

Schriftelijk examen: normatieve toetsing van de modules spelling, grammatica en stijl, correct corresponderen.

Diploma en exameneisen

Na inschrijving en bij ontvangst van het lesmateriaal krijgt u de algemene exameneisen. Aan het eind van de opleiding wordt bepaald of u aan deze criteria heeft voldaan. Bent u voldoende aanwezig geweest, heeft u actief deelgenomen aan de lessen en heeft u de schriftelijke examens met succes afgerond, dan ontvangt u het erkende diploma Correct Nederlands. Met een BTCS-diploma heeft u een door het bedrijfsleven en de overheid (non-profit sector) erkend diploma in huis. En onafhankelijk College van Toezicht toets onze examens.

Examengarantie

Wanneer u na het volgen van de opleiding het betreffende (deel) examen niet met succes heeft afgerond, dan kunt voor 50% van het normale cursusgeld de volledige (deel) opleiding nogmaals volgen. Hierbij stelt BTCS echter wel als voorwaarde dat u minimaal 90% van de lessen heeft bijgewoond.

Erkenning van bestaan

Boshuizen Training & Consultancy Suriname (BTCS) en Business School Paramaribo NV (BSP) zijn officieel erkend door Minov/NOVA.

 

Bachelor-adv_14vk_color