Voor ervaren managementondersteuners die willen doorgroeien in het vak. Bent u toe aan een nieuwe uitdaging dan zou officemanager wel eens een prima functie voor u kunnen zijn.
Eén die voortbouwt op uw ervaring, maar die u ook confronteert met een aantal totaal nieuwe taken. Hoe uw baan er precies uitziet, is afhankelijk van de organisatie of het bedrijf waar u werkt. Binnen een grotere organisatie bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een secretariaat en zorgt u ervoor dat andere afdelingen optimaal gebruik kunnen maken van dat secretariaat. Ook geeft u leiding en werkinstructies aan de medewerkers. Maar het is ook goed mogelijk dat u als officemanager hoofd wordt van bijvoorbeeld een reis- of een uitzendbureau. De opleiding Officemanager is zeer praktijkgericht en biedt u alle handvatten om deze volgende stap in uw carrière te kunnen zetten. Nadat u de opleiding succesvol hebt afgerond en u dieper op de stof wilt ingaan en deze breder wilt benaderen dan kunt u doorstromen naar de Internationale Titelopleiding: Bachelor Bedrijfskunde BBA ( Bachelor Business Administrator)

Jaarlijks volgen zo’n 250 mensen een opleiding bij Boshuizen Training & Consultancy Suriname. Deze cursisten zijn verzekerd van kwaliteit én flexibiliteit. Daarnaast profiteren ze van nog meer voordelen van studeren bij BTCS. Ontdek ze ook!

 

Kort overzicht:

Niveau : hbo (hogerberoepsonderwijs, niveau NL)

Duur van de opleiding : circa 8 maanden

Start van de opleiding : Oktober 2016 bij voldoende inschrijvingen

Aantal bijeenkomsten : 22 bijeenkomsten (inclusief examen)

Collegeavond en tijden : maandagavond van 18.00 – 21.00 uur

Locatie : Training Centre BTCS

Investering per deelnemer : € 2.775,-all in

Inschrijven : Uiterlijk 30 augustus 2016

Groepsgrootte : tussen 10 tot maximaal 15 deelnemers

Afronding met : diploma van Boshuizen Training & Consultancy Suriname. Erkend instituut door MINOV/NOVA en gecertificeerd door de IBCT (International Board of Certified Trainers) in Amerika en lid van de NVO2

Programma

De opleiding Officemanager is gemaakt rondom een aantal competenties. Onder competenties verstaan wij: menselijke kwaliteiten (kennis, vaardigheden, houding en gedrag) omschreven in termen van gedrag, die nodig zijn om het werk met succes te doen.

In de module Leidinggeven maakt u kennis met alle belangrijke aspecten van het leidinggeven. Zo moet u onder andere het werk organiseren, delegeren en coachen. Daarnaast krijgt u ook te maken met personeelsmanagement en verschillende personeelsinstrumenten, bijvoorbeeld het houden van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

In de module Communiceren in organisaties wordt dieper ingegaan op de rol van de officemanager als schakel tussen de interne klant en het eigen team. Door middel van verschillende communicatie-instrumenten en technieken als de ‘Roos van Leary’, vergadertechnieken en besluitvormingsprocessen worden uw eigen communicatieve vaardigheden verbeterd.

In de module Officemanagement komt de veelzijdige rol van officemanager duidelijk naar voren. Als officemanager runt u een eigen afdeling en daarbij krijgt u onder andere te maken met zaken als het inkopen van diensten of producten, het leiden van projecten, naast het budgetverantwoordelijk zijn voor uw afdeling. Dit betekent dat u nogal wat kennis in huis moet hebben op een aantal vakgebieden. Zo moet u weten hoe u offertes kunt vergelijken en hoe u kunt onderhandelen, maar ook hoe u een budget opstelt of een jaarrekening leest.

In de opleiding ligt de nadruk op het verband tussen theorie en de functie van officemanager. Er wordt daarom veel geoefend met praktijksituaties waar u als leidinggevende tegenaan loopt. U gaat daartoe werken aan uw competenties met behulp van praktijkopdrachten, verslagen, reflectieverslagen en actieplannen.

Werkwijze

U gaat in de opleiding Officemanager specifiek werken aan een vijftal competenties. Dit doet u door het maken van praktijkopdrachten en door een persoonlijk portfolio samen te stellen. Onderdeel van het portfolio is het Persoonlijk Ontwikkel Plan. Hieronder worden alle aspecten kort toegelicht.

PPM-praktijkopdrachten

ISBW heeft op basis van zijn visie de Personal Performance Methode ontwikkeld. Actuele praktijkvraagstukken vormen de kern van PPM-praktijkopdrachten. Het lesmateriaal is zo concreet, dat u nieuw verworven kennis, inzichten en vaardigheden direct kunt toepassen in uw dagelijks werk. Iedere module bevat een aantal praktijkopdrachten. Tijdens het maken van deze praktijkopdrachten gaat u op speurtocht in uw organisatie met de theorie als leidraad. Juist daardoor werkt PPM zo motiverend en inspirerend. Tijdens de bijeenkomsten wisselt u ervaringen uit met medecursisten en zo komt u tot bruikbare oplossingen voor uw eigen organisatie. U realiseert dit door het maken van de praktijkopdrachten.

Portfolio

Een portfolio is een verzamelmap met daarin al uw kwaliteiten: u laat zien dat u de juiste dingen doet in uw werk. Zo kunt u in het portfolio uw eigen leerproces vastleggen. U brengt in kaart wat uw sterke kanten zijn en aan welke competenties u nog wilt werken. Het portfolio bestaat uit drie onderdelen.

1. Het maken van verslagen van praktijkervaringen Voor elke competentie maakt u een aantal verslagen. Een verslag is een voorbeeld van hoe u in de praktijk aan uw competenties gewerkt heeft. Het is een directe toepassing van de theorie in de praktijk. U zult veel kennis aangereikt krijgen en vaardigheden opdoen over het aansturen van anderen. Echter om deze toe te passen in uw eigen werk is een andere zaak. Door het maken van verslagen geeft u aan hoe u de kennis en vaardigheden over aansturen van anderen heeft toegepast in uw werk.

2. Het maken van een reflectieverslag en actieplan Op basis van de verslagen die u gemaakt heeft, maakt u na afloop van elke module een reflectieverslag. In dit reflectieverslag kijkt u terug op wat u geleerd heeft. Ook toetst u uw eigen leerdoelen, die u geformuleerd heeft aan het begin van de module. Zijn uw leerdoelen gehaald of moeten deze bijgesteld worden? Daarnaast maakt u een actieplan. In dit actieplan kijkt u vooruit! Welke vervolgstappen wilt u ondernemen met betrekking tot uw competenties? U kijkt daarbij uiteraard naar de korte en de lange termijn.

3. Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) Door het maken van praktijkopdrachten en het samenstellen van een portfolio werkt u concreet aan het verbeteren van uw performance. En u doet dat in uw eigen werkomgeving. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat u van de expertise in uw organisatie en specifiek van uw leidinggevende, gebruik kunt maken. Om u hierbij te helpen heeft ISBW een leerakkoord opgesteld. Door het aangaan van dit akkoord gaan zowel u als uw leidinggevende de uitdaging aan om uw opleiding tot een succes te maken.

Diploma en exameneisen:

Na inschrijving en bij ontvangst van het lesmateriaal krijgt u de algemene exameneisen. Aan het eind van de opleiding wordt bepaald of u aan deze criteria heeft voldaan. Bent u voldoende aanwezig geweest, heeft u actief deelgenomen aan de lessen en heeft u de praktijkopdrachten met succes afgerond, dan ontvangt u het erkend diploma BTCS/ISBW-diploma Officemanager. Met een BTCS-diploma heeft u een door het bedrijfsleven en de overheid (non-profit sector) erkend diploma in huis. Een onafhankelijk College van Toezicht toets onze examens.

Examengarantie

Wanneer u na het volgen van de opleiding het betreffende (deel) examen niet met succes heeft afgerond, dan kunt voor 50% van het normale cursusgeld de volledige (deel) opleiding nogmaals volgen. Hierbij stelt BTCS echter wel als voorwaarde dat u minimaal 90% van de lessen heeft bijgewoond.

Erkenning

Boshuizen Training & Consultancy Suriname (BTCS) en Business School Paramaribo NV (BSP) zijn officieel erkend door Minov/NOVA.

Waarom kiezen voor Boshuizen Training en Consultancy Suriname

Bij BTCS bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit en een opleiding die zich aan u aanpast. Zo is uw opleiding prima te combineren met een baan en gezin en u haalt snel een erkend diploma. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen een opleiding volgen bij BTCS.

Tien voordelen op een rij: zo kunt u zelf ontdekken welke voordelen BTCS u biedt.

 • Een erkende onderwijsinstelling: geaccrediteerde opleidingen.
 • Een opleiding die in uw leven past.
 • De hoogste kwaliteit.
 • Erkend diploma
 • Ervaren praktijkdocenten: Surinaamse en Nederlandse.
 • Compleet, overzichtelijk en examengericht lesmateriaal.
 • Praktijkcases: u hoeft niet uit het hoofd te leren.
 • Studie Spaarplan Particulieren®: aflossen terwijl u studeert;
 • U betaalt geen extra kosten
 • Origineel lesmateriaal: up-to-date lesmateriaal
 • Persoonlijke aandacht.

 

 

Bachelor-adv_14vk_color