De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) wordt zeer gewaardeerd als vakopleiding en is de basis voor een succesvolle loopbaan in de administratieve sector. Deze praktijkgerichte opleiding geeft een grondige kennis van bedrijfseconomie, belastingwetgeving, bedrijfsadministratie en financiële rapportage en analyse. Wilt u veel verantwoordelijkheden en een aantrekkelijk salaris? Dan is het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) het juiste diploma voor u! Het antwoord op: “Hoe staan we er financieel voor?” is de essentie van het boekhouden. Alleen leidinggevende boekhouders binnen het bedrijf kunnen antwoord geven op deze vraag. Zonder uitzondering zullen bedrijven zo’n leidinggevende functie alleen overlaten aan voldoende opgeleiden. Met dit veelgevraagde diploma op zak legt u de basis voor een succesvolle baan in de administratieve sector.

Het MBA-diploma is een stap op weg naar een leidinggevende functie in de administratieve sector. De opleiding SPD Bedrijfsadministratie is dan een goede vervolgstudie.

In de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie wordt de theorie op boeiende wijze in kleine stapjes aangeboden.

 

Inhoud Programma

De MBA-opleiding van BTCS bestaat uit 4 modules:

  • Bedrijfsadministratie;
  • Bedrijfseconomie;
  • Belastingwetgeving;
  • Financiële Rapportage en Analyse.

In de lessen krijgt u eerst een heldere uitleg van het lesonderwerp. Daarna volgen uitgewerkte voorbeelden, zodat de theorie direct wordt toegepast. Vervolgens krijgt u oefenopgaven. Door deze unieke lesmethode kunt u de volgende dag op u werk al profiteren van uw nieuwe vaardigheden.

Resultaat

Het veelgevraagde MBA-diploma is de basis voor een succesvolle baan in de financieel-administratieve sector. Daarnaast biedt MBA goede doorgroeimogelijkheden voor iedereen die een leidinggevende positie in deze sector ambieert.

Vooropleiding

Om tot het examen MBA te kunnen worden toegelaten, moet u voldoen aan een van de volgende vereisten:

  • In het bezit zijn van de vier schriftelijke onderdelen (Financiële administratie, Kostprijscalculatie, Periodeafsluiting, Bedrijfseconomie) van het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Alle onderdelen dienen met een voldoende te zijn afgerond, voordat u tot inschrijving voor deze MBA-opleiding kunt overgaan.
  • In het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 4 of hoger of het havo- of vwo-diploma.
  • Een al behaald MBA-certificaat of een MBA-cijferlijst van de associatie.
  • Wanneer u een in het buitenland behaald diploma hebt dat gelijkwaardig is aan een van de hierboven, in de eerste twee punten, genoemde diploma’s.
Opleidingsduur

De duur van deze opleiding is een jaar maanden van 18.00 uur – 21.00 uur (twee lessen per week) inclusief examens.

 

Lesmateriaal

U krijgt een compleet lespakket. Dus meteen alles in huis om aan uw succes te werken. Alle leerstof is daarin opgenomen. U kunt dus meteen aan de slag. U hoeft geen extra boeken aan te schaffen. Bij iedere bijeenkomst is duidelijk aangegeven welke delen van de cursus u dient te bestuderen ter voorbereiding. Zo kunt u actief deelnemen aan de les en het maximale uit de bijeenkomsten halen. Optimaal leren dus!

Voorbereidingstijd

Het is van groot belang dat u de lessen thuis goed voorbereid, de behandelde stof goed bijhoudt en uw huiswerkopdrachten maakt. Slechts dan vergroot u uw slagingskans! De studiebelasting bedraagt ca. 7-9 uur per bijeenkomst, afhankelijk van uw vooropleiding.

Toetsing, exameneisen en diploma

Na inschrijving en bij ontvangst van het lesmateriaal krijgt u de algemene exameneisen. Aan het eind van de opleiding wordt bepaald of u aan deze criteria heeft voldaan. In deze opleiding wordt de totale lesstof volgens de exameneisen van de Associatie voor Praktijkexamens behandeld. De modules worden afgesloten met een schriftelijk examen. Wanneer u voor alle vier modules van BTCS-examens met een voldoende (minimaal 6) afsluit, ontvangt u bovendien het door het bedrijfsleven erkende BTCS-diploma Moderne Bedrijfsadministratie. Een onafhankelijk College van Toezicht toetst onze examens.

Examen

Schriftelijk examen per module op de computer. U dient microsoft office Excel-programma goed te beheersen.
Herexamenkosten Wanneer u voor meer dan een module gezakt bent, kunt u één module gratis herkansen.
En de rest kunt voor 50% van de normale examenkosten deelnemen aan het eerste herexamen.

Bachelor-adv_14vk_color