In deze HBO-opleiding middle management gaat de aandacht uit naar de belangrijkste kerntaken van uw rol als manager:leidinggeven, plannen, organiseren en communiceren. Binnen acht maanden ontwikkelt u een eigen leiderschapsstijl, leert u uw organisatie beter kennen en ontdekt u welke rol u kunt spelen om de effectiviteit van uw afdeling te verhogen. U leert omgaan met(tegenstrijdige) belangen van verschillende partijen en hoe u zich als manager opstelt binnen een team en tussen hoger management en werkvloer in. Deze opleiding is extra aantrekkelijk omdat u het behaalde diploma/certificaat kunt inbrengen in de Bachelor-programma’s van Business School Paramaribo.

 

 

Inhoud Programma

Deze HBO middle management opleiding bestaat uit vier modules. In de modules komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 1: Onderzoeksvaardigheden:

 • De functie van onderzoek
 • Ontwerpen van een onderzoek
 • Verzamelen gegevens
 • Analyseren
 • Waarderen en evalueren

 

Module 2: Leidinggeven:

 • De essentie van leidinggeven ontrafeld
 • Eigenschappen van écht goede managers begrijpen en toepassen op uzelf
 • Effectief communiceren en medewerkers motiveren
 • Daadkrachtig leidinggeven aan teams
 • Situationeel leidinggeven & coachen van individuele medewerkers
 • Doelgericht vergaderen en daadkrachtige besluitvorming

 

Module 3: Plannen & Organiseren:

 • Creëren van een werkproces wat zorgt voor meer overzicht en minder stress
 • Resultaatgerichte en haalbare planningen maken
 • Tijd besparen en gerichter werken dankzij beter timemanagement
 • Verbeteren van (afdelings)processen aan de hand van onderbouwde modellen
 • Afrekenen met stress en onrust over wat er moet gebeuren
 • Omgaan met veranderingen die uw planning in de war (dreigen te) sturen

 

Module 4: Communicatie:

 • Basisprincipes en -modellen van communicatie effectief kunnen toepassen
 • Non-verbale communicatie herkennen en hier slim op inspelen
 • Het gedrag van anderen interpreteren en uw communicatie daarop aanpassen
 • Effectief toepassen van conflicthanteringstijlen
 • Uw eigen communicatiestijl beter begrijpen met hulp van de Roos van Leary
 • Beter invloed uitoefenen op het verloop van een vergadering
Resultaat

Deze opleiding levert het volgende resultaat op:

 • U kent uw eigen leiderschapsstijl.
 • U weet de effectiviteit van uw team te verhogen.
 • U kunt omgaan met (tegenstrijdige) belangen van hoger management, collega’s, leidinggevenden en medewerkers.
 • U weet afdelingswerkzaamheden efficiënt te organiseren.
Vooropleiding

U heeft minmaal hbo werk- en denkniveau en beschikt over enige werkervaring, bij voorkeur in een leidinggevende of coördinerende positie.

Opleidingsduur

 • De opleiding Middle Management duurt 8 maanden
 • Bestaat uit 26 lesavonden van 19.00 tot 22.00 uur en 4 lessen zelfstudie
 • De voorbereiding voor een les is, afhankelijk van uw vooropleiding en werkervaring, ongeveer 10 uur
 • De voorbereiding bestaat uit het bestuderen van de stof en het werken aan de Businesscase waarmee u iedere module afsluit
 • Verdere afronding van de Businesscase neemt gemiddeld 10 uur in beslag.

 

Opleidingsinvestering per deelnemer/strong>

Deze opleiding kost € 2.844,- inclusief lesmateriaal (originele boeken), tentamenkosten, businesscasebegeleiding en 1 x gratis herexamen per module. Een jaar gratis “I”-coaching. Het inschrijfgeld is € 1200,-. Dit bedrag is inbegrepen in het cursusgeld. U bent pas ingeschreven indien u dit bedrag binnen de afgesproken tijd betaalt. Indien u deze opleiding annuleert, wordt dit bedrag niet geretourneerd. Betaalt u de opleiding zelf, dan is het saldo in zes (6) gelijke maandelijkse termijnen mogelijk. De cursusprijs mag u ook in Surinaamse courant betalen tegen de op dat moment geldende cambio verkoopkoers.

Examengarantie

Wanneer u na het volgen van de opleiding het betreffende (deel)examen niet met succes heeft afgerond, kunt voor 50% van het normale cursusgeld de volledige (deel)opleiding nogmaals volgen. Hierbij stelt BTCS echter wel als voorwaarde dat u minimaal 90% van de lessen heeft bijgewoond.

Diploma en exameneisen

Na inschrijving en bij ontvangst van het lesmateriaal krijgt u de algemene exameneisen. Aan het eind van de opleiding wordt bepaald of u aan deze criteria heeft voldaan. Bent u voldoende aanwezig geweest, heeft u actief deelgenomen aan de lessen en heeft u de praktijkopdrachten met succes afgerond, dan ontvangt u het erkende BTCS/ISBW-diploma Middle Management. Met een BTCS-diploma heeft u een door het bedrijfsleven en de overheid (non-profit sector) erkend diploma in huis. Een onafhankelijk College van Toezicht toets onze examens.

Bachelor-adv_14vk_color