De opleiding Marketing op Nima B-niveau geeft u de mogelijkheid om binnen 6 maanden te leren hoe u een strategisch marketingplan uit kunt werken en hoe u dat vertaalt naar een operationele planning. Kennis, inzicht en vaardigheden met strategische marketing staan in deze opleiding centraal.  Met deze praktijkgerichte opleiding wordt u optimaal voorbereid op het Nederlandse Nima B- examen onder begeleiding van onze praktijkdocenten. In twee blokken van 5 aaneengesloten dagen wordt u getraind in de principes van strategische marketing en het toepassen daarvan. Elk blok van 5 dagen is interactief opgezet en geeft de mogelijkheid om alle aspecten van strategische marketing te oefenen.

Deze opleiding biedt u volop mogelijkheden zich te ontwikkelen tot een professionele marketeer en is opgezet als voorbereiding op de Titelopleiding van Hogeschool ISBW: Marketing & Communicatie.

 

U leert onder meer:

 • hoe u een strategische analyse en planning maakt;
 • hoe u het strategische beleid van uw onderneming analyseert;
 • hoe u kansen en bedreigingen onderkent;
 • hoe de vraag naar producten en diensten ontstaat en wat afnemerscategorieën zijn;
 • hoe u een onderzoek doet naar consumentengedrag;
 • hoe u een macroanalyse en een concurrentieanalyse maakt;
 • wat de mogelijkheden van marktonderzoek zijn;
 • hoe een strategisch marketingplan eruit ziet;
 • hoe segmentatie en positionering kunnen helpen om meer te verkopen.
Voor wie? 

Voor iedereen die “Marketing op Nima A-niveau” heeft gevolgd. Product-, account-, marketingmanagers en andere functionarissen, die betrokken (gaan) worden bij het strategisch marketing- en verkoopproces. Als professional wilt u zich verder bekwamen in uw vakgebied.

U beschikt al over de nodige basiskennis en bent toe aan een nieuwe stap. U zoekt verbreding en verdieping van uw kennis en vaardigheden en wilt kennis maken met nieuwe methoden om problemen te benaderen. Daarnaast  heeft u behoefte aan praktische handvatten en tips om u verder te ontwikkelen. U vindt dit alles binnen de opleidingen op  het niveau professionals.

Vooropleiding

Voor deze opleiding hanteert Boshuizen Training & Consultancy Suriname de volgende richtlijnen: – NIMA Marketing A-diploma; – HEAO; – Universiteit Bedrijfskunde en Economie.

Aanpak

Onze aanpak is uniek. Praktijkvoorbeelden, ook Surinaamse, staan centraal. U krijgt geen hoorcolleges maar bent tijdens de bijeenkomsten praktisch en actief bezig met het leren toepassen van de marketingtechnieken. Deze opleiding onderscheidt zich van alle andere marketingopleidingen door de afgewogen mix van theorie en praktijk. U ontvangt splinternieuwe boeken met daarin de laatste nieuwe (internationale) praktijkvoorbeelden en theorieën. Wat u vandaag leert, kunt u morgen in de praktijk al toepassen. Indien u de stof voorafgaand aan de bijeenkomst doorleest en de lesbijeenkomsten bijwoont is uw kans van slagen bij ons zeer groot. U ontvangt boeken die in het reguliere hbo-onderwijs, leergangen bedrijfskunde en Nima- opleidingen in Nederland worden gebruikt.

Toetsing en diploma

U maakt geen ouderwets examen meer. Na de opleiding maakt u een take-home-examen. U mag hier 6 weken aan werken. Dit examen is van hetzelfde niveau als van het Nederlandse Nima-instituut. Het is een uitstekende testcase voor uzelf. Wanneer u het BT&CS-examen met een voldoende afsluit, ontvangt u het door het bedrijfsleven erkende BT&CS-diploma Marketing B (Marketing Nima B-niveau).  Het examenwerk dient uitsluitend in de Nederlandse taal te worden ingeleverd. Kortom het succes ligt in uw eigen handen!

Resultaat

 • U sluit de opleiding af met een Nederlands diploma.
 • U heeft een exclusieve topopleiding gevolgd die uw inzetbaarheid binnen uw organisatie en op de arbeidsmarkt vergroot.
 • Deze opleiding geeft een omslag in uw marketinganalyses en -planning door de intensieve opdrachten en ervaringsuitwisseling.

Voorbereidingstijd
Deze boeiende opleiding vergt uw aandacht en inzet. Het is een intensief en pittig traject, maar absoluut uitdagend. Wanneer u het diploma Marketing op Nima B-niveau heeft behaald, dan bent u ook in het bezit van een zeer waardevol document. Het is daarom van groot belang dat u de lessen goed voorbereidt en de behandelde stof goed bijhoudt. Slechts dan vergroot u uw slagingskans. De studiebijeenkomsten benut u optimaal door de theorie te koppelen aan cases en praktijktoepassingen. De studiebelasting bedraagt circa 6 uur per bijeenkomst (doornemen van de theorie voorafgaand aan de les) en vraagt op de dag van de training 6 uur van uw tijd.

Hoe, waar en bij wie kan ik me inschrijven?

U kunt zich inschrijven:

 • door middel van het invullen van een inschrijfformulier dat u meeneemt bij het intake- en toelatingsgesprek;
 • door het overhandigen van kopieën van uw ID-kaart of rijbewijs, van diploma’s en cijferlijsten (hoogstgenoten opleiding) en eventueel een kopie van het  diploma Marketing indien u die opleiding ergens anders heeft gevolgd;
 • op het kantoor van Boshuizen Training & Consultancy van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur.

Pas na betaling van het lesgeld bent u zeker van een plaats in de opleiding. Op alle inschrijvingen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de KKF te Paramaribo. Een afschrift van deze voorwaarden is bij deze brochure ook toegevoegd. Inschrijvingen worden verwerkt op basis van  volgorde binnenkomst van de inschrijfformulieren en de betalingen.

Wij adviseren u om tijdig in te schrijven. Het komt helaas te vaak voor dat we mensen op een wachtlijst moeten plaatsen of moeten teleurstellen.

Na ontvangst van het lesmateriaal is restitutie van het betaalde lesgeld niet meer mogelijk en bent u verplicht de hele opleiding te betalen. Inschrijvingen dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst plaats te vinden. Dit om u in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan de opleiding het lesmateriaal  te bestuderen en de huiswerkopdrachten te maken.

Bachelor-adv_14vk_color