Logistiek Management heeft zich een positie veroverd die niet meer is weg te denken uit het bedrijfsleven. Steeds vaker zie je zelfs bedrijven zonder goederenstroom werken volgens de principes van Logistiek Management. Banken, verzekeraars en dienstverleners zijn hier voorbeelden van. Logistieke verbeteringen en nieuwe logistieke concepten leveren kostenbesparingen op. En u hoeft er geen professor voor te zijn om toch tot logistieke verbeteringen te komen. In de opleiding Logistiek Management zult u talloze verbeteringen tegenkomen op logistiek gebied. Over de volle breedte van het vakgebied. Een inspiratiebron voor uzelf! U zult de voorbeelden waarschijnlijk niet letterlijk kunnen toepassen. Want elke situatie is anders en vraagt dus om andere oplossingen. Dat is uw uitdaging: de vertaalslag maken tussen theorie en praktijkvoorbeelden enerzijds en uw eigen specifieke bedrijfssituatie anderzijds.

De opbouw, de inhoud en de werkmethode van de opleiding Logistiek Management zijn afgestemd op de kennis en de vaardigheden die u nodig heeft om zelfstandig te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de logistieke functie(s) in uw eigen werksituatie. Daarmee kunt u werken aan passende maatregelen, een planmatige aanpak en een geaccepteerde implementatie.
Deze uitgebalanceerde opleiding is een ware gereedschapskist voor de logistieke specialist en manager

Programma

U leert onder meer:

  • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain Management ERP, E-logistics, Lean Manufacturing en Customer Relationship Management (CRM)
  • Bijdragen aan een betere afstemming van logistiek, productie en verkoop/marketing
  • Inkooptechnieken, leveranciersmanagement en voorraadbeheer
  • Met behulp van prestatie-indicatoren bottlenecks in het magazijn en de distributieketen aanpakken.
Module: Fysieke distributie

In de module Fysieke distributie komt u in aanraking met drie belangrijke deelgebieden: magazijnen, voorraadbeheer en transport. U maakt kennis met de inhoud van dezeverschillende deelgebieden. Ook leert u verbanden en relaties leggen. Daarnaast krijgt u een praktische handreiking voor het uitbesteden van logistieke activiteiten aan externe partijen. Uitbesteden is namelijk een vak apart. Ook maakt u in kort bestek kennis met ketenlogistiek. De logistieke samenwerking tussen meerdere bedrijven in één keten scoort op dit moment hoge ogen in de logistieke wereld.

Module: Materials Management

Materials Management staat ook wel bekend onder de naam productielogistiek. Alle goederenstromen die plaatsvinden om een eindproduct te maken vallen hieronder. De productie moet bestuurd en beheerst worden. Afhankelijk van het type bedrijf waarin u werkt zijn hier verschillende methoden voor. De manier van inkopen van grondstoffen kan grote invloed hebben op de kostprijs van het product, maar ook op het verloop van de goederenstroom in het bedrijf. Ook moet de logistiek goed worden afgestemd op de verkoop en vice versa. Er zijn nog twee onderwerpen in deze module die wel met logistiek te maken hebben, maar die niet tot materials management beperkt blijven: prestatie-indicatoren en logistiek in administratieve en dienstverlenende processen.

Module: Informatie & Communicatietechnologie (ICT en ERP)

Als u in de logistiek werkzaam bent, kunt u bijna niet om ICT heen. Het verband tussen logistiek en ICT is sterk. Zonder ICT zou de logistieke wereld er niet zo uitzien als nu het geval is. Informatie en informatieoverdracht leveren grote voordelen op qua snelheid, foutloosheid en samenwerkingsmogelijkheden. In deze module krijgt u talloze voorbeelden van ICT in de logistiek. Van de bekende barcode en tags tot aan automatische magazijnen en bedrijfsbrede ICT-systemen.

Werkwijze

Actuele praktijkvraagstukken en -opdrachten vormen de kern van deze opleiding. Tijdens de bijeenkomsten wisselt u ervaringen uit met medecursisten en uw docent. Daardoor kunt u met praktische inzichten direct aan de slag in uw eigen werkomgeving.

PPM-Projectaanpak

ISBW heeft op basis van zijn visie de Personal Performance Methode ontwikkeld. Bij deze methode staat uw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. De focus ligt op die kennis en vaardigheden, die daadwerkelijk impact hebben op uw dagelijkse functioneren. Het uitgangspunt is uw performance te verbeteren.

Actuele praktijkvraagstukken vormen de kern van PPM-Projectaanpak. Het lesmateriaal is zo concreet, dat u nieuw verworven kennis, inzichten en vaardigheden direct kunt toepassen in uw dagelijkse werk. Voor iedere bijeenkomst bestudeert u de theorie en gaat u in uw organisatie na wat de essentie van het proces of vraagstuk is. In groepjes brengt u hiervoor vervolgens oplossingsrichtingen in kaart. Uit één van de lessen kiest u een onderwerp waarover u een verbeterplan wilt schrijven. Dit gebeurt aan de hand van een stappenplan en uiteraard met ondersteuning van uw docent.

Tijdens uw opleiding gaat u op speurtocht door uw organisatie met de theorie als leidraad. Juist daardoor werkt PPM zo motiverend en inspirerend. Tijdens de bijeenkomsten wisselt u ervaringen uit met medecursisten en onder begeleiding van uw docent stelt u een concreet verbeterplan op voor uw organisatie. Zo komt u tot bruikbare oplossingen voor uw eigen organisatie.

Toetsing en diploma

  • Een goede voorbereiding en bestudering van het lesmatreiaal voorafgaand aan de bijeenkomsten
  • 100% aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten
  • Een positieve interactie en bijdrage tijdens de bijeenkomsten
  • Het invullen van de logboekkaders en leerraportages na afloop van de bijeenkomsten
  • Het maken van de studieopdrachten voorafgaand aan de bijeenkomsten
  • Het presenteren van het Plan van Aanpak

 

Is uw belangstelling gewekt? Klik dan nu op onze brochure voor meer informatie.

Bachelor-adv_14vk_color