In de hedendaagse maatschappij worden wij dagelijks geconfronteerd met het toenemend gebruik van Engels in het zakelijk verkeer. Binnen de Caricom maar ook in de zakenwereld is Engels de voertaal. Wilt u succesvol zijn in “business”? Bijvoorbeeld omdat u vaak zakelijke brieven, rapporten en artikelen moet schrijven? En moet u daarnaast ook onderhandelen, uw ideeën presenteren of zakelijke afspraken maken? Dan is een goede kwaliteit van uw zakelijk Engels een must! En is de opleiding Business English II een prima keuze. Deze cursus is een praktische en doelgerichte training die u de vaardigheden leert om succesvol in het Engels zaken te doen. Onmisbaar voor de manager van vandaag! Op een leuke en slimme manier leert u de taal op een hoger niveau spreken, verstaan, lezen en schrijven. Bovendien breidt u uw woordenschat uit en leert u zich genuanceerd uit te drukken .

Na afloop beheerst u deze taal op een zeer hoog niveau. U kunt effectiever en professioneler communiceren in het Engels met uw zakenrelaties en collega‟s en u bent in staat betere en correcte brieven te schrijven? Er gaat letterlijk een wereld voor u open: denk maar eens aan de enorme schat aan Engelstalige publicaties.

Jaarlijks volgen zo‟n 250 mensen een opleiding bij Boshuizen Training. Deze cursisten zijn verzekerd van kwaliteit en flexibiliteit. Daarnaast profiteren ze van nog meer voordelen van studeren bij BTCS. Ontdek ze ook!

Inhoud van de opleiding Business English II (voor gevorderden)

In het lesmateriaal komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Met ieder hoofdstuk breidt u uw woordenschat verder uit. Ook de grammaticaregels worden duidelijk uitgelegd. U past het geleerde meteen toe. Want u leert een taal pas echt als u die meteen actief gebruikt.

 

Niveau                             : hbo-niveau (niveau NL)

Duur van de opleiding      : circa 4 maanden (11 bijeenkomsten inclusief schriftelijk examen)

Start van de opleiding      : oktober 2014

Aantal bijeenkomsten      : 11 bijeenkomsten (inclusief examen)

Collegeavond en tijden     : woensdagavond van 18.00 – 21.00 uur

Locatie                           : Training Centre BTCS

Investering per deelnemer: Nu €915,- i.p.v. € 975,-all in, (inclusief lesmateriaal en examenkosten)

Inschrijven                       : uiterlijk 30 augustus 2014

Groepsgrootte                 : maximaal 20 deelnemers

Afronding met                  : diploma van Boshuizen Training & Consultancy

Tijdens de opleiding komen aan bod

 • de zakelijke brief als een van de communicatiemiddelen;
 • verschillende soorten zakelijke brieven;
 • tekstdoelen van de verschillende zakelijke brieven;
 • schrijven: de juiste toon;
 • regels voor stijl, grammatica en spelling;
 • kennis van de spellingsregels;
 • de juiste schrijfwijze van meervoudsvormen en werkwoordsvormen;
 • uitspraak;
 • teksten: skimmen, scannen en samenvatten;
 • correct telefoongesprekken voeren;
 • en nog veel meer …

Na afloop van de opleiding Na afloop van deze opleiding brengt u uw kennis van het Engels op het gebied van spreek-, luister- schrijf- en leesvaardigheid op een professioneel niveau. Na afloop van deze opleiding kunt u zich uitstekend uitdrukken in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. U beheerst de grammatica en hebt een flinke woordenschat opgebouwd. U volgt zonder problemen de moeilijkste toneelstukken en films. Verder kunt u uitstekende brieven, rapporten en artikelen schrijven. En u kunt genieten van de literatuur in de Engelse taal, zonder steeds het woordenboek te moeten raadplegen. Na de laatste les kunt u met recht beweren dat u de taal beheerst. Dat is ook goed te horen, want uw uitspraak zal zo goed als perfect zijn.

Schriftelijk examen: normatieve toetsing van de modules spelling, grammatica en stijl, correct corresponderen. Mondeling examen.
Na inschrijving en bij ontvangst van het lesmateriaal krijgt u de algemene exameneisen. Aan het eind van de opleiding wordt bepaald of u aan deze criteria heeft voldaan. Bent u voldoende aanwezig geweest, heeft u actief deelgenomen aan de lessen en heeft u de schriftelijke examens met succes afgerond, dan ontvangt u het erkende diploma Business English II.

Communication

Dit is het belangrijkste onderdeel. Hierbij wordt van u verwacht dat u thuis werkt met uw cd voor de luisteroefeningen en dat u bij een groot aantal oefeningen actief samenwerkt met een of meer van uw medecursisten. Tijdens de lesavond wordt er ook geoefend.

Reading

In dit onderdeel maakt u kennis met diverse soorten teksten, leert u teksten beter begrijpen en breidt u uw woordenschat uit.

Correspondence

Bij dit onderdeel leert u hoe er in het bedrijfsleven schriftelijk wordt gecommuniceerd. Hoe ziet de zakenbrief eruit enzovoort. Er worden verschillende brieven behandeld.

Spreken en verstaan

Na het afronden van de opleiding kunt u zich goed uitdrukken in gesprekken met Engelstaligen. U kunt bijvoorbeeld informatie opvragen over producten en diensten. Ook kunt informatie verstrekken over producten en diensten. U leert het Engels zodanig verstaan dat u programma‟s op radio en tv zonder moeite kunt volgen.

Lezen en schrijven

Na het afronden van de opleiding leest u zonder moeite artikelen in een Engelse krant of een Engels tijdschrift. U schrijft straks ook zonder problemen verschillende formele en informele brieven, zoals persoonlijke correspondentie of meer zakelijke teksten.

Aanpak

In het lesmateriaal komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Met ieder hoofdstuk breidt u uw woordenschat verder uit. Ook de grammatica regels worden duidelijk uitgelegd. Wat u leert, past u meteen toe. Want u leert een taal namelijk pas echt als u die meteen actief gebruikt!
Meteen toepassen
U gebruikt de taal meteen in situaties die u in het dagelijks leven ook tegenkomt. Geen bladzijden vol droge grammatica of urenlang woordjes instampen, maar wat u leert kunt u meteen toepassen. Zo gaat de taal nog meer leven.

Bachelor-adv_14vk_color