Vanaf 1 januari 2003 is Boshuizen Training & Consultancy Suriname een samenwerking aangegaan met haar Nederlandse businesspartner ISBW Opleiding & Training. Deze exclusieve samenwerking tussen ISBW en BTCS biedt u vele voordelen!

Het betekent voor uw organisatie dat u vanaf heden kan kiezen uit meer dan 120 nieuwe opleidingen en vaardigheidstrainingen. Up-to-date opleidingen die stuk voor stuk praktijkgericht zijn. Wat uw medewerkers vandaag leren, kunnen zij morgen reeds gebruiken in uw organisatie.

Juist nu veel Surinaamse bedrijven onder druk van ‘economisch zwaar weer’ moeten overleven, is investeren in de juiste mensen binnen uw bedrijf van grote importantie! Er is geen factor te vinden die zo snel het bedrijfsresultaat van een organisatie zo snel beïnvloedt als de mens. Benut u deze kans al optimaal?

Voor organisaties geldt dat leren een voorwaarde is voor ontwikkeling en groei. Leren geeft de kracht en de energie om te veranderen. Om te kunnen uitblinken qua prestaties hebben uw mensen de kennis en vooral de juiste vaardigheden nodig. U kunt immers geen huis bouwen zonder goed gereedschap? Verschaf uw mensen daarom de inspiratie en het goede gereedschap.

Met onze nieuwe lesmethoden dagen we uw medewerkers uit om plannen te maken en deze ook uit te voeren om zo de bedrijfsresultaten te verbeteren. Daarom liggen er 120 nieuwe opleidingen te wachten die uw staf en medewerkers kunnen laten groeien. Als zij groeien, met de juiste begeleiding, dan bent u in staat om de veranderingen om te zetten in winst.

Bij Boshuizen heeft u de keuze uit meer dan 250 opleidingen. Van functiegerichte cursussen en beroepsgerichte mbo- en hbo-opleidingen tot complete, officieel erkende hbo-opleidingen. U vindt dus zeker een opleiding die bij u past. BTCS loopt bovendien voorop waar het vernieuwingen van onderwijsmethoden betreft.

Bijvoorbeeld het competentiegerichte onderwijs waarbij de leerbehoefte van de cursist centraal staat, de praktijkgerichte opdrachten die stimulerend werken en de speurtochten die de cursist maakt binnen de organisatie waardoor de stof beter beklijft. Dat is exact hoe ons lesmateriaal voor de opleidingen is opgebouwd.

Onze Partners:


Bachelor-adv_14vk_color