De Bachelor Toegepaste Psychologie is een volwaardige studie waarin u op praktische wijze kennis, inzichten en vaardigheden opdoet omtrent het gedrag van mensen. U bestudeert verschillende disciplines binnen de (toegepaste) psychologie en ontwikkelt vaardigheden als adviseren, onderzoeken en coachen. De opleiding biedt een gevarieerd programma met actuele lesstof die aansluit bij de beroepspraktijk. U wordt hierin begeleid door vakkundige docenten uit het werkveld. Uw nieuw verworven kennis ontwikkelt u verderin de praktijk door een stage te lopen. Na een succesvolle afronding van de opleiding bezit u een erkend bachelordiploma op hbo-niveau en beschikt u over de benodigde vakkennis om aan de slag te gaan als toegepast psycholoog.

Erkenning
Na een succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het hbo-diploma Bachelor Toegepaste Psychologie.

 

 

 

Bachelor-adv_14vk_color